Cách phân biệt phôi bằng đại học đúng cách

Để tránh khách hàng nhận sai bằng đại học hay phân biệt thật giả bằng đại học thì sau đây chúng tôi sẽ chia sẽ cách phân biệt phôi bằng đại học, cao đẳng, trung cấp và cấp 3

Phôi bằng đại học được chia ra làm 2 loại:

Loại thứ nhất từ năm 1990 cho đến 2009: đây là phôi  quy chuẩn theo quy định của bộ giáo dục là loại phôi bằng dẻo có màu nâu đỏ trên bằng đại học với dùng ảnh thẻ trên hình thẻ sẽ là mộc nỗi giáp lai sắc nét  chữ bộ giáo dục và đào tạo

làm bằng cử nhân

Loại thứ 2 từ 2010: Theo quy định của bộ giáo dục phôi bằng đại học này theo quy chuẩn  là bằng với song ngữ là anh ngữ và việt ngữ trên bằng đại học thể hiện hàng chữ tốt nghiệp đại học.

Từ năm 2011 trở về sau phôi bằng đại học trên cả nước thì dòng chữ bằng đại học được sửa lại thành bằng kỹ sưbằng cử nhân

Xem thêm: Sẽ không còn phân biệt hệ đào tạo chính quy và tại chức nữa

Phôi bằng cao đẳng cũng giống như phôi bằng đại học nhưng trên bằng cao đẳng mô tả chữ bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng.

Đối với phôi Bằng cấp 3 ( bằng trung học phổ thông) trong khoảng năm 2009 trở đi bằng cấp 3 được sử dụng bằng không ảnh thẻ và chỗ phần số hiệu bằng được bỏ trống ( không điền).

Đối với phôi bằng cấp 3 từ năm 2010 trở về sau bằng được ký hiệu bằng chữ A và bằng từ năm 2015 trở về sau được ký hiệu là B và trên tấm bằng tốt nghiệp này không hề ghi xếp loại học lực như các loại bằng khác.

Sau đây là chia sẻ của chúng tôi để các bạn có thể hiểu thêm về sự khác biệt của các loại phôi bằng cấp. Từ đó ý thức được việc mua bán bằng giả tốt hơn